Sempre Ékszer

Instagram játék

 INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: @lillas_jewellerybox nyereményjátéka.

A játék meghatározása: A lillas_jewellerybox (Továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet.

Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon a fentebb említett felhasználóneven megtalálható.

A játékban résztvevők a játék kapcsán:

* Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával, az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá. A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött,  természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A játék időtartama

A játék 2021. január 29. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. február 4., 24:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételek

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők Instagram oldalával, és „Kedveli” a Szervezők Instagram oldalán található játékra képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel,  és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény, mely egy fehér arany topáz köves fülbevaló (39.000 Ft értékben).

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. február 4., 24:00-ig tart, sorsolás 48 órán belül a játék lezárását követően. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

 

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9. Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

10.Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.